Waalwijkse spoorbruggen

In 1885 werd de spoorbrug over de Baardwijkse Overlaat aangelegd. Aanvankelijk was dit de langste brug van de spoorlijn: ruim 885 meter. Al vanaf 1922 werden gedeeltes van de brug vervangen door een dijk. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werd de brug zwaar beschadigd. Na de oorlog werd zij niet meer geheel hersteld. Slechts drie gedeeltes werden hersteld: het gedeelte over het Afwateringskanaal ‘s-Hertogenbosch-Drongelen met een lengte van 165 m. en twee kleine gedeeltes over de Overstortweg en over de afslag naar de A59. Deze gedeeltes fungeren samen met de dijk sinds 1991 als fietspad.


Spoorbruggen over de Baardwijkse Overlaat

Voor meer informatie zie: