Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen

Dongespoorbrug

In Geertruidenberg werd tussen oktober 1885 en november 1886 de Dongespoorbrug aangelegd, als onderdeel van de Langstraatspoorlijn. De brug over de rivier De Donge wordt gevormd door twee vaste enkelsporige brugdelen aan de westzijde, elk 31 m. lang, en aan de oostzijde door de draaibrug met dubbelspoor.

De Spoorlijn Lage Zwaluwe-’s‑Hertogenbosch startte met enkelsporig gebruik, maar reeds bij de aanleg is voorzien in uitbreiding naar dubbelspoor. Daarom werden over het hele tracé de pijlers alvast als dubbelspoor gebouwd, en is ook de draaibrug over de Donge bij aanvang al in dubbelspoor gebouwd. Dit was nodig, omdat de draaibrug aan beide zijden even zwaar moest zijn om goed te kunnen draaien. Overigens is de hele spoorlijn altijd enkelsporig gebleven.

Dongespoorbrug

Voor meer informatie zie: