Behoud spoorweggeschiedenis Geertruidenberg

De Europese Commissie heeft het jaar 2021 uitgeroepen tot het Jaar van het Spoor. In 2021 wordt namelijk gevierd dat het 175 jaar geleden is dat de eerste spoorlijn, tussen Parijs en Brussel, ontstond.

Belangrijk voor de industriële ontwikkeling in Geertruidenberg was de aanleg van de Langstraatspoorlijn Lage Zwaluwe-’s-Hertogenbosch. In 1880 werd besloten tot de aanleg in Geertruidenberg van het spoortracé, de draaibare spoorbrug over de Donge en het spooremplacement.

Op dit voormalig spooremplacement is de afgelopen jaar een groot woongebied, “Dongeburgh”, ontwikkeld, bestaande uit drie bastions en een parkstrook van bijna 1000 m tussen de oude stad en het nieuwe woongebied. De parkstrook ligt binnen het Beschermd Stadsgezicht van Geertruidenberg.

Het spooremplacement is ruimtelijk verdwenen. De spoorbrug, locatie station en het spoortracé daarentegen zijn bij de ontwikkeling van het plan niet alleen ruimtelijk gerespecteerd; ze zijn als spoorweggeschiedenis als laag van de “geschiedenis van Geertruidenberg” medebepalend geweest voor de structuur en inrichting van het woongebied en daarbij behorende openbare ruimte/groene hoofdstructuur. Door deze benadering is de locatie van het voormalige station en het spoortracé over een lengte van bijna 1000 m2 onbebouwd gebleven. Onze stichting heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd voor de cultuurhistorie van Geertruidenberg.

Wij zijn erin geslaagd om bij de inrichting van de openbare ruimte van dit nieuwe woongebied, op een deel van de voormalige spoorlijn een wandelpad te doen realiseren en op de locatie van het voormalige station een plein te maken als ontmoetingsplaats voor de wijk. Op het plein zal (op termijn) het voormalige station symbolisch in ere worden hersteld.

Het (ruimtelijk) behouden van het tracé en stationslocatie is ons gelukt. Het inrichten van een deel van het tracé als voetpad en het aanleggen van een stationsplein worden werkelijkheid. Het visualiseren van een symbolisch stationsgebouw gaat ons, in nauwe samenwerking met u allen, ook zeker lukken.

Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2021.
Stichting Spoorbrug Geertruidenberg
Ben Massop, Theo Schneijdenberg, Joke Serraris, Christ Dijkmans, Jan Huisman

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *