Spoorpark Geertruidenberg

In het 4e kwartaal van 2021 komt de inrichting van het Spoorpark en het Spoorpad in Geertruidenberg gereed. De stichting Stichting Spoorbrug Geertruidenberg (SSG) wil samen met de gemeente een feestelijke opening organiseren rondom deze mijlpaal. Het Spoorpad komt te liggen vanaf de spoorbrug in westelijke richting tot de kruising met het Westtangent. De inrichting van het Spoorpark en de aanleg van het Spoorpad (een wandelpad) staat symbool voor de voltooiing van het deelgebied “Vesting” van het plan “Dongeburgh”.

Dit deelplan “Vesting” omvat 3 woonbastions, die van elkaar gescheiden zijn door open groene terreinen voor recreatief gebruik. Het gebied is op de eerste plaats ingericht als overloopgebied voor De Donge. Het hele deelplan is ontwikkeld op het voormalig grote spooremplacement annex rangeerterrein van de voormalige Langstraatspoorlijn in Geertruidenberg. Dit was een imposant groot terrein, met los- en laadkade aan De Donge. Het terrein was zo groot vanwege de vele transporten van militair materieel die er plaatsvonden. Geertruidenberg was immers een belangrijke garnizoensstad. Het had ook te maken met de industriële ontwikkeling, met de elektriciteitscentrale, Steenfabriek Allard, Tankfabriek Kooijman, de conservenindustrie Spyer & Brothers en niet onbelangrijk met het transport van vee en van suikerbieten naar de suikerfabrieken. Kortom, dit hele gebied herbergt veel historie. Ter gelegenheid van de opening zullen SSG en de gemeente Geertruidenberg dit accentueren en de nadruk leggen op de spoorweggeschiedenis die voor Geertruidenberg een zeer belangrijke rol vervult.

EFAITH

De EFAITH (European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage) heeft in het kader van het Europese jaar van het Spoor een website in voorbereiding, waarop alle evenementen worden verzameld die rondom Europees spoorerfgoed worden georganiseerd. Adres van de website:

2021 European Year of Rail | European railway heritage / Patrimoine ferrovier européen (railheritage.eu)

Ingedeeld per land maar ook per datum worden hier alle activiteiten weergegeven, die door de diverse organisaties die zich met spoorerfgoed bezighouden, worden aangemeld.

Meer informatie is te vinden via onderstaande links:

EFAITH. European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage

c/o Vredelaan 72 – B-8500 Kortrijk (Belgium)

http://www.industrialheritage.eu

secretariat@e-faith.org