Dongespoorbrug

In Geertruidenberg werd tussen oktober 1885 en november 1886 de Dongespoorbrug aangelegd, als onderdeel van de Langstraatspoorlijn. De brug over de rivier De Donge wordt gevormd door twee vaste enkelsporige brugdelen aan de westzijde, elk 31 m. lang, en aan de oostzijde door de draaibrug met dubbelspoor.

De Spoorlijn Lage Zwaluwe-’s‑Hertogenbosch startte met enkelsporig gebruik, maar reeds bij de aanleg is voorzien in uitbreiding naar dubbelspoor. Daarom werden over het hele tracé de pijlers alvast als dubbelspoor gebouwd, en is ook de draaibrug over de Donge bij aanvang al in dubbelspoor gebouwd. Dit was nodig, omdat de draaibrug aan beide zijden even zwaar moest zijn om goed te kunnen draaien. Overigens is de hele spoorlijn altijd enkelsporig gebleven.

Geschiedenis

In 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog, bliezen de Duitse troepen de brug op, waarbij de draaibrug gespaard bleef. In 1946 was de brug voldoende hersteld om goederentreinen te laten rijden. Twee jaar later reden als vanouds weer de vier dagelijkse passagierstreinen tussen Lage Zwaluwe en ’s-Hertogenbosch. Weer twee jaar later staakte NS het passagiersvervoer op deze spoorlijn. De draaibrug over de Donge bleef intact voor sporadisch vervoer van goederen. Op het tracé Lage Zwaluwe-Oosterhout rijdt tot op heden nog sporadisch een goederentrein.

Dongespoorbrug

Huidige staat

Het ijzerwerk van de brug is in 1954 voor het laatst grondig geschilderd. Op 22 december 1967 is een binnenvaartschip tegen het middelste brugdeel aangevaren en raakte de spoorbrug ontzet. Het brugdeel is daarna, op 12 augustus 1969, uitgevaren. Door de herinrichting van de Donge-oevers is de binnenvaart hier opgeheven en is het draaibare deel van de spoorbrug voor scheepvaart gesloten.

Een groot deel van de Halvezolenspoorlijn is vanaf 2007 omgebouwd tot wandel- en fietspad en heeft een lengte van ongeveer 20 km.

Stichting Spoorbrug Geertruidenberg (SSG)

De stichting SSG heeft in 2006 de spoorbrug van NS overgenomen en beheert vanaf die tijd in goede samenwerking met de gemeente

Geertruidenberg de spoorbrug en de 2 landhoofden.
De Dongespoorbrug is de enige brug in de Langstraatspoorlijn die nog gerestaureerd moet worden. Hoewel het middelste brugdeel ontbreekt, verkeert de spoorbrug met de landhoofden geheel en al in authentieke staat.

Jaar van de Spoorwegen 2021

2021 is het jaar, dat de ICE 30 jaar bestaat, de TGV 40 jaar en de spoorverbinding Parijs – Brussel 175 jaar. Het jaar 2021 geldt daarom als het Europese Jaar van de Spoorwegen. Meer daarover vindt u op de website http://industrialheritage.eu/2021/European-Year-Rail.
Voor meer informatie zie ook:

De Bergse spoorbrug en EFAITH
Behoud spoorweggeschiedenis Geertruidenberg
Spoorpark Geertruidenberg

Voor meer algemene informatie zie: